edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku hasłem przewodnim są -choroby przenoszone przez wektory. Wektory to organizmy, które są przenosicielami pasożytów i patogenów (biologiczni pośrednicy = żywi przenosiciele = wektory chorób). Głównie są to stawonogi muchy, komary, wszy, pchły, kleszcze, a także gryzonie. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. Mogą w ten sposób wywoływać choroby groźne dla życia i zdrowia. Większość tych chorób występuje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Należą do nich takie choroby jak: malaria, gorączka zachodniego Nilu czy tropikalna choroba wirusowa- chikungunya. Na terenie naszego kraju występują głównie choroby przenoszone przez kleszcze jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu.

Kleszcz pasożytuje na zwierzętach dziko żyjących w lesie: gryzoniach, jeleniach, dzikach i innych ssakach oraz ptakach. Zwierzęta te są rezerwuarem Borrelia burgdorferii. Kleszcz, żywiąc się ich krwią, zakaża się bakterią. Wówczas sam staje się źródłem zakażenia. Przebywając w miejscach występowania kleszczy, głównie w lasach, człowiek staje się potencjalnym żywicielem kleszcza. Do zakażenia dochodzi w konsekwencji przeniesienia bakterii na człowieka przez zakażonego kleszcza.

Zagrożenie ugryzieniem przez kleszcza wzrasta w okresie od wiosny do jesieni, gdy temperatura powietrza przekracza 8°C, wzrasta wtedy również aktywność kleszczy. Obserwuje się dwa szczyty aktywności kleszczy wiosenny w kwietniu i maju i późno-letni w sierpniu i wrześniu. Kleszcze najchętniej bytują w miejscach lekko wilgotnych obfitujących w roślinność takich jak lasy, łąki, okolice jezior jak również parki. Kleszcze poprzez ugryzienie i podczas opijania się ludzką krwią przekazują bakterie i wirusy.

Borelioza (krętkowica kleszczowa, choroba z Lyme) jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię Borrelia burgdorferi. Istnieje wiele gatunków Borrelia rozpowszechnionych na całym świecie mogących wywoływać boreliozę.

W miejscu ugryzienia przez kleszcza na skórze pojawia się rumień wędrujący, który szybko ulega powiększeniu. Zmianie skórnej towarzyszą objawy grypopodobne (bóle mięśni, gorączka, bóle stawów zmęczenie). Drugie stadium choroby obejmuje układ nerwowy, może dojść do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mięśnia sercowego, nawracającego zapalenia stawów.

Kiedy dojdzie do infekcji przewlekłej może nastąpić porażenie nerwów obwodowych, zaburzenia czucia, zaburzenia psychiczne, zanikowe zapalenie skóry. Czasami początek choroby przebiega bezobjawowo. Bakteria może wejść w stan utajenia, wówczas mimo istnienia zakażenia nie obserwuje się żadnych objawów klinicznych. Stan taki może w każdej chwili przejść w aktywną postać choroby.

Nie ma szczepionki na boreliozę a pierwsze zachorowanie nie chroni przed kolejnymi.

Odsetek kleszczy zakażonych w Europie zależy od regionu i waha się od 3 do 34%. Poza krętkami Borrelia kleszcze mogą przenosić również inne choroby m. in. wirusa kleszczowego zapalenia mózgu.

Wirusowe kleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego przenoszoną przez kleszcze Ixodes. Okres wylegania KZM wynosi od 4 do 28 dni, średnio 7 – 14 dni.

Faza Izakażenia przebiega bezobjawowo lub przypomina grypę - wirusy z krwi przenikają do mózgu i opon m.-rdz. Faza IIto gorączka, bole głowy, wymioty, objawy oponowe, objawy mózgowe, drgawki, porażenia, pobudzenie. Faza IIIzmiany mózgowe: możliwe utrwalone niedowłady, upośledzenie umysłowe, inne zaburzenia neurologiczne. Leczenie jest wyłącznie objawowe. Profilaktyką są szczepienia – trzy dawki szczepionki (0 – 1 - 12 miesięcy), potem 1. dawka przypominająca co 5 lat.

Szczepienia ochronne zaleca się szczególnie osobom przebywającym i pracującym na terenach endemicznych. Najlepszą metodą prewencji przed chorobami odkleszczowymi jest unikanie kontaktu z kleszczami, a w przypadku ukąszenia szybkie i prawidłowe usunięcie go ze skóry. Główne zalecenia profilaktyczne sprowadzają się do noszenia odpowiedniego ubioru podczas ekspozycji na kleszcze: zakładanie koszul z długimi rękawami, długich spodni i zakrytych butów, stosowanie nakrycia głowy, unikanie wypraw z rejonu gdzie jest dużo kleszczy, stosowanie środków odstraszających kleszcze, sprawdzanie obecności kleszczy na powierzchni ciała po pobycie w lesie, zwłaszcza w zgięciach stawowych, głowie, rękach, nogach, pachwinach.

Przykładem wciąż groźnej choroby wektorowej na świecie jest malaria

Malaria (zwana inaczej zimnicą) jest śmiertelną chorobą pasożytniczą, przenoszoną na człowieka poprzez ukłucie zainfekowanego komara. Jest to choroba o gwałtownym przebiegu. Zwykle objawia się gorączką, osłabieniem, bólem głowy, mięśni i stawów i w szybkim czasie może prowadzić do powikłań, na przykład malarii mózgowej lub niewydolności nerek.

Zachorowaniu na malarię można zapobiegać, poprzez

- unikanie ukąszeń komarów poprzez stosowanie środków odstraszających,

- przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych po zachodzie słońca, ponieważ komary wykazują największą aktywność w nocy,

- stosowanie odpowiednich leków przeciwmalarycznych.

Należy pamiętać, że początkowe objawy malarii mogą przypominać przeziębienie, dlatego jeżeli wystąpi jeden z objawów takich jak: gorączka, osłabienie, ból głowy czy ból mięśni należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Szybkie rozpoznanie i pilne leczenie ratuje życie!

Aby z wakacyjnego wyjazdu przywieźć tylko pamiątki i cudowne wspomnienia należy również przed podróżą zgłosić się po poradę medyczną.

Liczbę nowych zachorowań na świecie szacuje się na 300-500 milionów rocznie. Z powodu malarii w 2012 roku zmarło około 660 000 ludzi. Ocenia się, iż aktualnie 40-45% ludności ziemi żyje na terenach zagrożonych malarią w ponad 100 krajach świata. Ofiary śmiertelne to w 90 % mieszkańcy południowej Afryki, w większości przypadków są to kobiety i dzieci do piątego roku życia. Malaria jest problemem nie tylko i wyłącznie kontynentu afrykańskiego, jest ona dzisiaj globalnym problemem zdrowotnym. W krajach wysoko uprzemysłowionych, rocznie odnotowuje się około 10 tysięcy zarażeń importowanych z rejonów występowania choroby, głównie z Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej. Sporadycznie spotykane są również przypadki tzw. malarii lotniskowej lub portowej, czyli zachorowania w okolicach lotnisk i portów krajów, w których choroba nie występuje, a wektory zarażenia (komary) przedostają się do strefy klimatu umiarkowanego środkami transportu (samoloty, statki).

Choroba ta dotyczy również Polaków. W Polsce liczba zgłoszonych przypadków zachorowań na malarię wynosi do kilkudziesięciu rocznie. Niestety współczynnik śmiertelności malarii w Polsce jest 7-16 razy większy niż w innych krajach europejskich, z powodu zbyt późnej diagnostyki i co się z tym łączy, opóźnienia rozpoczęcia odpowiedniego leczenia oraz braku stosowania odpowiedniej profilaktyki.

Gołda Marzanna

Źródło informacji:

http://www.who.un.org.pl

http://www.ecdc.europa.eu

www.pzh.gov.pl

www. gis . gov .pl

http://www.medycynatropikalna.pl

http://borelioza-przyczyny.pl