edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Słuchacze MSP z kierunku Ratownik Medyczny pod opieką Pań: mgr Beaty Michalczak i Ludmiły Guzik - Kierownik Szkolenia Praktycznego przygotowywali 30-osobową grupę Wolontariuszy Caritasu do wakacyjnego bezpiecznego wypoczynku z zakresu I-pomocy. Część dydaktyczno- teoretyczną i ćwiczeniowo- praktyczną oraz egzamin na fantomach zrealizowano w jednym dniu tj.16.06.2012 w Ośrodku Caritas w Zboiskach w kilku grupach . Najwięcej emocji /jak zawsze ,wzbudził egzamin praktyczny na profesjonalnych fantomach .     PH