edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

P1060121W dniu 30 listopada 2011 roku odbyło się spotkanie andrzejkowe, w którym uczestniczyli podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu , Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sanoku wraz z opiekunami.
Zabawa odbyła się w ODK Gagatek w godzinach 10 – 13, a zorganizowana została przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke w Sanoku wspieranych przez swoich nauczycieli mgr Wiesławę Szałajko, mgr Anitę.Żyłkę-Reut, mgr Marzenę Wdowiak oraz mgr Wiesława Śnieżka.
Spotkanie uświetniły przeboje muzyki rozrywkowej, nie wspominając już o przepysznym poczęstunku. Oczywiście żadna zabawa andrzejkowa nie może obejść się bez wróżb. Było to, na przykład: obieranie jabłek i rzucanie skórek za siebie przez lewe ramię. Utworzona w ten sposób litera miała oznaczać początkową literę imienia wybranki serca. Uczestnicy  imprezy wróżyli sobie też, przebijając szpilką papierowe serce z napisanymi imionami, jak również wysypując szpilki z kubeczka (powstałe w ten sposób literki miały przypisane znaczenie). O tym, która z dziewczyn pierwsza wyjdzie za mąż, można było się przekonać, biorąc udział we wróżbie "z butami". Zabawa przebiegała w spokojnej, miłej atmosferze.

Impreza służyła zintegrowaniu słuchaczy wielu różnych kierunków z osobami niepełnosprawnymi z Sanoka i okolic.