edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY „ ABSOLWENT”

PROWADZONEJ W MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ
IM. ANNY JENKE W SANOKU

W DNIU 28 CZERWCA 2013 r


 


 

 


 1. 96% deklaruje zainteresowanie szkołą, tyle samo ocenia zajęcia jako interesujące
 2. 95,48% respondentów podaje, że korzysta z pomocy dydaktycznych
 3. 84% młodzieży wskazało, że szkoła pomogła im w planowaniu przyszłości
 4. 80% młodzieży ocenia atmosferę szkoły co najmniej dobrze
 5. 95,48% czuło się w szkole bezpiecznie
 6. 76% lubiło swoją klasę
 7. Dla 86% program wychowawczy realizował ich potrzeby
 8. 100% badanych zna Statut Szkoły, a 24% badanej młodzieży korzystało z zapisów Statutu Szk
 9. 82% badanych oceniło swoje umiejętności dobrze lub bardzo dobrze
 10. 66% badanych podkreśliło umiejętności współdziałania zespołowego
 11. 60% poprawność wykowywanego zabiegu i prawie tyle samo umiejętn dbania o własne zdrowie
 12. 30% opanowało umiejętność poprawnego wypowiadania się
 13. 44 osoby za ważne uznało samoocenę własnego uczenia się
 14. 36 osób rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 15. 33 osoby poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 16. Tylko 10 szybkiego pamięciowego uczenia się i w tym aż 5 z technika usług kosmetycznych