edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

21Również w dniu 14 grudnia odbyło się szkolenie dla słuchaczy i nauczycieli na temat: „Znam zagrożenia, jestem czysty”. Zajęcia dotyczyły bardzo poważnego, choć często bagatelizowanego i trudnego do rozpoznania nałogu: od alkoholu, papierosów, dopalaczy, Internetu. Dowiedzieliśmy się, że są to uzależnienia równie groźne jak inne i niosą ze sobą wiele poważnych konsekwencji – zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego.