edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Marzec wkroczył do Medycznej Szkoły Policealnej wysiewem rozmaitości - można rzec „kiermaszem atrakcji, dobrej rozrywki i zadań poważnych. 8 marca słuchaczki kierunku Technik Usług Kosmetycznych przygotowały profesjonalny pokaz zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dla uczennic klas Gimnazjalnych przy SOSzW. Pokazy przy „Święcie Kobiet” cieszyły się oczywiście bardzo dużym zainteresowaniem - nawet „Młodszych Kobietek” ze Szkoły Podstawowej nr 5. Podczas Integracyjnego Dnia Sportu na hali sportowej ZSz nr 3 Ratownicy Medyczni przeprowadzili szkolenie grupowe z zakresu I-szej pomocy. W pokazach i ćwiczeniach na fantomach uczestniczyło ok. 200 dzieci ze SOSzW i zaprzyjaźnionych Szkół, również z Humennego . Kolejny popis „marcowej energii ” zaprezentował Samorząd Słuchaczy pod kierunkiem Asystentów Osoby Niepełnosprawnej- organizując 21 .03 Wiosenne Spotkanie Integracyjne dla Słuchaczy całej szkoły   nt ” Chemia Kobiety”.

Z uwagi na zmianę podstawy programowej dla zawodów, bardzo pracowicie spędzają „wiosenny wolny czas” nauczyciele MSP. Konieczność wypracowania nowych Programów Nauczania przed planowaniem arkusza organizacyjnego na r szk 2012/2013 „zaowocowała integracyjnymi spotkaniami” nauczycieli Szkół Medycznych Województwa Podkarpackiego. Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku była również gospodarzem takiego Wojewódzkiego Spotkania Warsztatowego w dniu 19.03.2012. Spotkanie choć pracochłonne ,okazało się bardzo potrzebne, albowiem rozwiało niektóre wątpliwości nauczycieli. Natomiast inne, trudne problemy i zawiłości prawne pozostały do rozstrzygnięcia na dalsze spotkania.

Hp