edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Etap Pisemny: 14. 06. 13 godz. 12.00 do 13.00 sala 3G budynek I LO

Kierunki: I TK, AON,OŚ,OM

Etap Praktyczny:

                       01-04.06.13 budynek MSP ul. Konarskiego 3

 Kierunk:    sala 2 godz.8.00 do 11.00   -zmiana I

                        sala 2 godz.16.00 do 19.00 -zmiana III

                        05-06.06.13 budynek MSP ul. Konarskiego 3

Kierunk: AON  sala 2 godz.8.00 do 11.00 -zmiana I

                        sala 2 godz.16.00 do 19.00 -zmiana III

                        10-12.06.13 budynek MSP ul. Konarskiego3

Kierunek: OM   sala 2 godz. 8.00 do 10.00 -zmiana I

                         sala 2 godz.12.00 do 14.00 -zmiana II

                         sala 2 godz.16.00 do 18.00 -zmiana III

UWAGA !!!!               25.06.13  budynek MSP ul. Konarskiego 3

Kierunek : I TK               sala 3,  godz.12.00 do 14.00 -zmiana II

***ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPKwZ

*Lista zdających z harmonogramem zmian na tablicy ogłoszeń w MSP

 

ODPRAWA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW

EGZAMINACYJNYCH EPKwZ

W SALI INFORMATYCZNEJ

na GODZ przed rozpoczęciem egzaminu