edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dnia 7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W tym roku nauczyciele i słuchacze Policealnej Szkoły Medycznej im. Anny Jenke w Sanoku oprócz tematu przewodniego jakim było       „Zdrowe bicie serca” , poświęcili uwagę na zagadnienia związane ze zdrowym odżywianiem.

Dzień 5 i 6 kwietnia został poświęcony tematyce Zdrowego Żywienia. W dniach tych odbył się pokaz zdrowej żywności mający na celu kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków żywieniowych zarówno wśród nauczycieli , słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej oraz zaproszonych uczniów z Zespołu Szkół nr 5 im. Ignacego Łukasiewicza w Sanoku. Uczestnicy spotkania poznali tajniki zdrowego oraz racjonalnego żywienia, a także wyczulili się na powszechne błędy żywieniowe. W trakcie pokazu poza nowo nabytą i pogłębioną wiedzą odbiorcy mieli możliwość spróbować zdrowych, lekkostrawnych i dietetycznych posiłków.

W dniach 6 i 8 kwietnia w Medycznej Szkole Policealnej odbyła się akcja pomiaru ciśnienia tętniczego krwi wśród słuchaczy kierunków dziennych, zaocznych oraz nauczycieli obecnych w szkole w danym dniu.

Łącznie przeprowadzono 135 pomiarów, z czego 19 stanowili mężczyźni, a 116 kobiety. Wartości podwyższonego ciśnienia tj. skurczowego powyżej 139 mmHg, a rozkurczowego powyżej 90 mmHg stwierdzono w 15 pomiarach, z czego jedna osoba deklarowała się jako paląca. W 17 pomiarach stwierdzono wartości poniżej normy tj. 110/70 mmHg. Pozostałe pomiary mieściły się w granicach normy. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z czynnikami ryzyka nadciśnienia oraz przypomnieć sobie główne założenia profilaktyki pierwotnej i wtórnej wysokiego ciśnienia krwi.

 

 


skanuj0008