edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Młodzież Medycznej Szkoły Policealnej im.  Anny Jenke (II Ratownik Medyczny) aktywnie uczciła Dzień Ratownictwa Medycznego - organizaując dla mieszkańców Sanoka punkty pomiaru ciśnienia i poziomu glukozy we krwi. Bezpłatne badania cieszyły się dużym zainteresowaniem. Słuchacze MSP w tym dniu rozdawali ulotki z zakresu I pomocy.

DSCN1303