edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Zarząd powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku - z panią Prezes Haliną Połojko na czele - we współpracy z Medyczną Szkołą Policealną zorganizował w klubie „Górnik” zabawę z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Na zaproszenie wystosowane przez sanocki oddział TPD odpowiedziała bardzo duża liczba osób – na spotkanie przybyło około 130 dzieci wraz z rodzicami oraz nierzadko także innymi członkami rodziny.

Zabawę główną poprowadziły Słuchaczki kierunku Opiekunka dziecięca (II rok) pod kierunkiem pani Eweliny Dyrkacz-Kulikowskiej. Ponadto, w organizacji i przebiegu całej uroczystości pomagał działający w naszej szkole wolontariacki Klub Ośmiu, pod opieką pani Beaty Michalczak, Emilii Florko, Anity Żyłki-Reut i Marzeny Wdowiak.

Oprócz tańców i różnych atrakcyjnych konkurencji, nawiązujących tematyką do postaci z bajek, w czasie trwania trzygodzinnej zabawy można było skorzystać z oferty zdobienia ciała – przedstawicielki kierunku Technik Usług Kosmetycznych (II rok) wykonywały tatuaże brokatowe oraz malowidła na skórze.
Owe zabiegi kosmetyczne, kosztujące symboliczną złotówkę, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – Słuchaczki wykonały łącznie około 170 tatuaży i malowideł na twarzach i rękach dzieci.

Oddział TPD w Sanoku planuje przeznaczyć wszystkie zebrane pieniądze na pomoc organizacyjną planowanych na wakacje półkolonii dla dzieci z powiatu sanockiego.