edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

               Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016 do :

  1. Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke kształcącej młodzież w systemie dziennym, w następujących zawodach:

Technik elektroradiolog

Higienistka stomatologiczna

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Technik usług kosmetycznych   514207

Technik farmaceutyczny       321301

Technik masażysta               325402

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Terapeuta zajęciowy     325907

Opiekunka dziecięca     325905

    2.  Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych kształcącej w systemie zaocznym, w następujących zawodach:

Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

Opiekun osoby starszej   341202

Opiekun medyczny     532102

Opiekunka środowiskowa 341204

MEDYK uLOTKA1