edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

25, 26 marca 2011 r. w godz. 11:00-17:00
1  kwietnia 2011 r. w godz. 11:00-16:00
W specjalnie zorganizowanym Punkcie informacyjnym będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kierunków kształcenia i zasad rekrutacji.
W programie: zwiedzanie szkoły, pracowni przedmiotowych, spotkanie ze słuchaczami Studium Medycznego oraz pokazy ratownictwa medycznego, mierzenie ciśnienia krwi, pokazy masażu klasycznego i udział w programie profilaktycznym "Różowa wstążeczka"

Serdecznie zapraszamy