edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dyrektor Szkoły ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do :

1. Policealnej Szkoły dla młodzieży kształcącej w systemie dziennym w następujących zawodach:

Technik elektroradiolog 321103

Higienistka stomatologiczna 325102

Protetyk słuchu

Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

Technik usług kosmetycznych 514207

Technik farmaceutyczny 321301

Technik masażysta 325402

Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Terapeuta zajęciowy 325907

Opiekunka dziecięca 325905

2. Policealnej Szkoły dla dorosłych kształcących w systemie zaocznym w następujących zawodach:

Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

Opiekun osoby starszej 341202

Opiekun medyczny 532102

Opiekunka środowiskowa 341204

Protetyk słuchu

protetyk
Nauka trwa 2 lata. Program nauczania podzielony jest na 4 semestry
i obejmuje wykłady, laboratoria i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie absolwent otrzymuje Dyplom PROTETYKA SŁUCHU, do którego dołączony jest tzw. EUROPASS – SUPLEMENT w języku polskim i angielskim.

Protetyk słuchu - ciekawy i przyszłościowy zawód, zajmujący się:

 • osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu;
 • wykonuje specjalistyczne badania słuchu;
 • dokonuje  wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta.

 

 Perspektywy zatrudnienia:

 • gabinety protetyki słuchu;
 • pracownie audiometryczne;
 • pracownie otoplastyczne ;
 • prywatne gabinety zajmujące się dobieraniem i dopasowywaniem aparatów słuchowych;
 • pracownie serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego;
 • jednostki badawcze i produkujące aparaty słuchowe;
 • podmioty lecznicze (przychodnie, szpitale itp.);
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie protetyki słuchu.

Technik Elektroradiolog

 

elektro

Nauka trwa 5 semestrów, realizowana jest w systemie dziennym.

 

Technik elektroradiolog jest specjalistą wykorzystującym w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu elektroradiologii, radiodiagnostyki, rentgenografii, radioterapii, jak też informatyki i elektroniki medycznej. Program nauczania przewiduje wykłady      i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu.

   

Do zadań technika elektroradiologa należy:

 •  sprawowanie kontroli i obsługa aparatury elektromedycznej,
 • wykonywanie określonych badań i zabiegów z zakresu szeroko pojętej diagnostyki obrazowej (m.in. RTG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, Mammografia, Badania Naczyniowe) jak i elektromedycznej (m.in. EKG, EEG, Audiometria, Spirometria),
 • prowadzenie zalecanej przez lekarza radioterapii.
 • pracownie klasycznej i cyfrowej radiodiagnostyki
 • pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • pracownie radioterapii
 • pracownie mammografii
 • pracownie stomatologicznych
 • pracownie badań naczyniowych
 • pracownie densytometrii kośćca
 • pracownie EKG
 • pracownie diagnostyki oddechowej
 • pracownie audiologii
 • pracownie ultrasonografii
 • inne podmioty gospodarcze wyposażone w sprzęt i aparaturę elektromedyczną          i radiologiczną.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 

 • pracownie klasycznej i cyfrowej radiodiagnostyki
 • pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
 • ośrodki naukowo-badawczych
 • pracownie radioterapii
 • pracownie mammografii
 • pracownie stomatologicznych
 • pracownie badań naczyniowych
 • pracownie densytometrii kośćca
 • pracownie EKG
 • pracownie diagnostyki oddechowej
 • pracownie audiologii
 • pracownie ultrasonografii
 • inne podmioty gospodarcze wyposażone w sprzęt i aparaturę elektromedyczną i radiologiczną.

 Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.Po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom i tytuł zawodowy technik elektroradiolog, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający Absolwentom znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

 

 

 

Higienistka stomatologiczna

 

stomaNauka trwa 2 lata

 Higienistka stomatologiczna współpracuje głównie z lekarzem dentystą w zakresie, wykonywania zabiegów profilaktyczno –leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty. Wykonuje w szczególności: wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku, dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej, prowadzi porady dietetyczne. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesny sprzęt stomatologiczny spełniający najnowsze  wymagania. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, w trakcie i po zabiegu. Ponadto współpracuje m.in. ze stacją sanitarno–epidemiologiczną, pracownią techniki dentystycznej i poradnią radiologiczną.

 Program nauczania przewiduje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów zawodowych, ogólnomedycznych oraz praktyczną naukę zawodu.

 Do zadań higienistki stomatologicznej należy:

 - organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach),

 - uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej,

 - uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny,

 - wykonywanie, na zlecenie stomatologa, zabiegów higieniczno - profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych),

 - wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży,

 - pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury,

 - prowadzenie instruktaży, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się,

 - współdziałanie w akcjach propagandowo - profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami,

 - wykonywanie gazetek, plansz, organizowanie konkursów i innych akcji propagowania stomatologicznej oświaty zdrowotnej w różnych środowiskach (wśród dzieci, młodzieży i dorosłych),

 - uczestniczenie w działalności różnych towarzystw i instytucji na rzecz zdrowia zębów i jamy ustnej, bądź prowadzenie tej działalności,

 - kontaktowanie się z centralnymi ośrodkami wydającymi literaturę i druki propagujące stomatologiczną oświatę zdrowotną,

 -analizowanie materiałów propagandowych, śledzenie nowości w zakresie profilaktyki stomatologicznej i ich popularyzowanie.

 Perspektywy zatrudnienia:

 Higienistka stomatologiczna posiada pełne uprawnienia do pracy w:

 •  gabinetach i przychodniach dentystycznych
 • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

 Słuchaczki zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu. Po zdaniu egzaminu otrzymują dyplom z tytułem zawodowym -Higienistki stomatologicznej, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający Absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

 

Technik elektroniki i informatyki medycznej

 

budynek szkołyNauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

Technik elektroniki i informatyki medycznej jest specjalistą wykorzystującym w swojej pracy zarówno wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, elektroniki, jak i elektroradiologii oraz znajduje dla nich zastosowanie w medycynie. Obsługuje on elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny oraz nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

 • instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej,
 • współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów,
 • nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury stosowanej do badań i zabiegów,
 • testowania elektronicznej aparatury medycznej przed dopuszczeniem do użytku,
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem Systemu Informacji Medycznej.

Technicy mogą pracować w:

- zespołach elektromedycznych w szpitalach, przychodniach i klinikach
- ośrodkach naukowo-badawczych,
- pracowniach informatyki medycznej,
- zakładach produkujących i projektujących sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,
- serwisach firmowych aparatury medycznej,
- zakładach naprawy sprzętu elektronicznego.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

 

Technik usług kosmetycznych

Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie dziennym.

Technik usług kosmetycznych 1Technik usług kosmetycznych 6Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie różnych technik kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej (z uwzględnieniem nowych trendów rozwojowych). Uczymy się przeprowadzania profesjonalnej diagnozy kosmetycznej i prowadzenia poradnictwa oraz wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy, ciała, dłoni i stóp. Słuchacz poznaje ponadto sposoby organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Do zadań zawodowych technika usług kosmetycznych należą w szczególności:

 • diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków,
 • ustalanie rodzaju zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,
 • znajomość składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm,
 • udzielanie porad związanych z pielęgnacją skóry twarzy, szyi i dekoltu, dłoni, stóp i ciała oraz upiększaniem w warunkach domowych,
 • poradnictwo z zakresu stylizacji i wizażu.

Absolwent może pracować w:

- gabinetach kosmetycznych,
- gabinetach odnowy biologicznej,
- firmach kosmetycznych.

Może też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.
Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Technik farmaceutyczny

Nauka trwa 2 lata, odbywa się w systemie dziennym.

Technik farmaceutyczny 2

Technik farmaceutyczny 1Absolwenci uzyskują uprawnienia do sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych oraz prowadzenia obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi. Technik farmaceutyczny uczestniczy także w procesach analizy i kontroli leków i wyrobów medycznych w laboratoriach. Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Kierunek przygotowuje do takich zadań zawodowych, jak:

 • wykonywanie leków recepturowych,
 • informowanie pacjenta o lekach,
 • posługiwanie się aptecznymi programami komputerowymi,
 • przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej leków,
 • stosowanie przepisów prawa dotyczących działalności zawodowej.

Miejscem pracy dla technika farmaceuty mogą być:

- apteki ogólnodostępne, zakładowe i szpitalne,
- punkty apteczne,
- hurtownie farmaceutyczne,
- zakłady przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego,
- laboratoria chemiczne przemysłu chemicznego, zielarskiego, spożywczego,
- stacje sanitarno-epidemiologiczne,
- inspekcja farmaceutyczna,
- sklepy zielarsko-medyczne oraz ze sprzętem medycznym.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.
Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Technik Masażysta

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

Technik masażysta

Technik masażysta 1Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu różnych technik masażu, które poprawiają stan zdrowia, wygląd i samopoczucie osoby poddającej się zabiegowi. Technik masażysta stosuje dodatkowo podstawowe ćwiczenia lecznicze i inne zabiegi, które usprawniają leczenie ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

W okresie kształcenia słuchacze poznają:

Technik masażysta może być zatrudniony w:

- gabinetach masażu,
- gabinetach fizjoterapeutycznych,
- klubach fitness, siłowniach,
- gabinetach odnowy biologicznej,
- szpitalach,
- ośrodkach zdrowia,
- pracowniach ośrodków sanatoryjnych i wypoczynkowych,
- klubach sportowych.

Specjaliści z tego zakresu są poszukiwani przez biura pracy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu. Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

Nauka trwa 1 rok, realizowana jest w systemie dziennym.

Asysten osoby niepełnosprawnej

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności i niezależności osoby niepełnosprawnej. Będąc „towarzyszem” takiej osoby pomaga on w realizacji wskazanych usług medycznych, rehabilitacyjnych, w wyborze przekwalifikowania zawodowego, a także w kontaktach społecznych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Zajmuje się poszukiwaniem sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do:

Absolwenci mogą pracować w:

- ośrodkach opiekuńczo-leczniczych,
- ośrodkach pomocy społecznej,
- sanatoriach,
- oddziałach szpitalnych,
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- centrach pomocy rodzinie, gdzie współpracują na rzecz podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Terapeuta zajęciowy

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

Terapeuta zajęciowyTerapeuta zajęciowy 3

Absolwent tego kierunku może prowadzić różne formy terapii zajęciowej w procesie rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych, przez co zmniejszać ubytki różnych funkcji i przystosowywać do życia w społeczności placówki i poza placówką przebywania podopiecznych. Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do zadań zawodowych terapeuty zajęciowego należy:

Terapeuta zajęciowy może znaleźć zatrudnienie w:

- oddziałach szpitalnych,
- dziennych oddziałach psychiatrycznych.
- sanatoriach,
- warszatach terapii zajęciowej,
- domach pomocy społecznej,
- klubach seniora,
- środowiskowych domach pomocy,
- świetlicach terapeutycznych,
- zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- hospicjach,
- zakładach opiekuńczo-wychowawczych,
- szkołach specjalnych,
- placówkach resocjalizacyjnych,
- przedszkolach integracyjnych

i innych.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.
Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie dziennym.

Opiekunka dziecięcaDSC 1249

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne wobec małych dzieci. Czuwa nad prawidłowym rozwojem psychofizycznym i bezpieczeństwem dzieci. Absolwentki uzyskują gruntowną wiedzę i umiejętności pedagogiczno-psychologiczne, które są nie tylko podstawą w przygotowaniu do zawodu, ale także przydają się w wychowywaniu własnych dzieci.

Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Absolwentka tego kierunku jest przygotowana do wykonywania takich zadań zawodowych, jak:

 • ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych,
 • organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi dziecka,
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw,
 • zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy,

Opiekunki dziecięce mogą pracować w:

- żłobkach (samorządowych, rodzinnych, prywatnych),
- domach pomocy społecznej dla dzieci,
- szpitalach,
- hospicjach,
- placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- w charakterze niani, zarówno w kraju, jak i za granicą (baby-siter).

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie zaocznym.

Opiekun w domu pomocy społecznejOpiekun w domu pomocy społecznej 1

Absolwent tego kierunku stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej, wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Opiekun pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodziną i bliskimi.Dostrzegając potrzeby i problemy mieszkańców DPS, opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy działań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do zadań zawodowych opiekuna w domu pomocy społecznej należy:

 • rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,
 • opracowanie indywidualnego planu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej,
 • organizowanie osobie podopiecznej czasu wolnego, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i innymi mieszkańcami instytucji opiekuńczej,
 • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego.

Praca opiekuna wykonywana jest w:

- domach pomocy społecznej (różnych typów),
- środowiskowych domach samopomocy,
- ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi,
- domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży,
- ośrodkach dla bezdomnych.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Opiekun osoby starszej

Nauka trwa 2 lata, realizowana jest w systemie zaocznym.

Opiekun osoby starszejOpiekun osoby starszej 1

Istotą pracy opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych oraz udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego. Ponadto mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Program nauczania obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Do zadań zawodowych opiekuna osoby starszej należy:

 • rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
 • rozpoznawanie warunków życia, relacji z rodziną i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych i środowiskowych w pracy z seniorem,
 • planowanie działań opiekuńczo-wspierających odpowiednio do sytuacji życiowej, stanu zdrowia oraz rozpoznanych potrzeb i problemów osoby starszej,
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego, organizowanie czasu wolnego i aktywizowanie seniora do samodzielności życiowej w zależności od jego stanu zdrowia i możliwości,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Opiekunowie osoby starszej mogą pracować w:

- prywatnym mieszkaniu osoby starszej,
- domach pomocy społecznej (i innych ośrodkach opieki społecznej),
- sanatoriach.

Z uwagi na starzenie się społeczeństw, zawód ten cieszy się rosnącą popularnością - zapotrzebowanie na profesjonalnych opiekunów wzrasta zarówno w kraju, jak i za granicą.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Opiekun medyczny

Nauka trwa 1 rok, realizowana jest w systemie zaocznym.

Opiekun medyczny 1Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę niesamodzielną. Opiekun aktywizuje podopiecznych do zwiększenia samodzielności życiowej, współpracując w tym celu z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

W programie nauczania znajdują się zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Absolwent kierunku opiekun medyczny jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku,
 • pomaganie osobie niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, w tym potrzeby bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
 • asystowanie pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
 • konserwacja i dezynfekcja narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
 • współpraca z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Opiekun medyczny może być zatrudniony w:

- placówkach pomocy społecznej,
- zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- hospicjach,
- oddziałach szpitalnych.

Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwany na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.
Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.

Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 1 rok, realizowana jest w systemie zaocznym.

 CAM00029-1CAM00024

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i opieki osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, doradza w zakresie organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne oraz udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego. Pomaga zaplanować czas wolny, co sprzyja fizycznej, psychicznej i społecznej aktywizacji podopiecznego i rozwijaniu jego samodzielności.

W wyniku kształcenia nauczysz się realizować takie zadania zawodowe, jak:

 • sprawowanie opieki nad osobą niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomaganie osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, robienia zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu, tworzenia sprzyjających warunków życia,
 • motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej,
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osób niesamodzielnych w środowisku lokalnym.

Opiekunka środowiskowa może podjąć pracę w:

- domu podopiecznego,
- oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej,
- domach pomocy społecznej,
- środowiskowych domach samopomocy

i innych placówkach opiekuńczych.

Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole, która jest zarazem ośrodkiem egzaminacyjnym – ma to wpływ na zminimalizowanie stresu.

Po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują dyplom, do którego dołączony jest suplement Europass w języku angielskim, ułatwiający absolwentom szkoły znalezienie zatrudnienia w krajach całej Unii Europejskiej.