edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC_3534

Medyczna Szkoła Policealna im Anny Jenke w Sanoku w ostatnich dniach października obchodziła swój Złoty Jubileusz.

Dwudniowe świętowanie rozpoczęło się 26 października w piątek, od Złotej Gali.

Inauguracyjny koncert pt „Jubilaci dla Jubilatów” zorganizowano w Sali Koncertowej Sanockiej Państwowej Szkoły Muzycznej.

W uroczystości wzięła udział delegacja z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki w UM - Pani Krystyny Lech, która przekazała Szkole Okolicznościowy Grawerton ufundowany przez Panią Marszałek Annę Kowalską, oraz list gratulacyjny od Pana Marszałka Mirosława Karapyty. Piękne Grawertony i gratulacje przekazali również: Pani Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskego, Pan Andrzej Matusiewicz- Senator RP, Pan Piotr Babinetz- Poseł RP, Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Wojewoda Podkarpacki, Pan Sebastian Niżnik - Starosta Powiatu Sanockiego, Pan Wojciech Blecharczyk-Burmistrz Miasta Sanoka ,oraz inni przyjaciele i sympatycy Szkoły.

Halina Połojko –Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke w Sanoku ,podsumowując pół wieku systematycznego rozwoju Szkoły- dziękowała za bardzo dobrą współpracę Organowi Prowadzącemu Szkołę, lokalnym władzom samorządowym , placówkom i stowarzyszeniom z którymi Szkoła od lat współpracuje. Drugi dzień –27.10– Zjazd Absolwentów Szkoły rozpoczęła Uroczysta Msza Św. w kościele P.W. Przemienienia Pańskiego. Następnie uczestnicy spotkania udali się do hotelu „Bona”, gdzie po części oficjalnej, młodzież MSP pięknie prowadzonym koncertem wspólnie z dyrektorem Placówki dziękowała wszystkim   byłym   i   obecnym   Pracownikom,   Nauczycielom,   Sympatykom i Przyjaciołom Szkoły.

Do magicznych słów podziękowań i wdzięczności, dołączono czerwone róże, imienne gratulacje, oraz   okolicznościowe puchary wydane z okazji Jubileuszu 50-lecia Szkoły Medycznej w Sanoku. Uroczystość zakończyła wspólna zabawa Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników , która trwała do późnych godzin wieczornych . „I ja tam byłam, miód i........

Obecnie w Medycznej Szkole Policealnej w Sanoku kształci się młodzież w 11 zawodach: Opiekunka Dziecięca, Ratownik Medyczny, Terapeuta Zajęciowy, Technik Masażysta, Asystent Osoby Niepełnosprawnej, Opiekunka Środowiskowa, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Opiekun Medyczny, Technik Usług Kosmetycznych, Technik Farmaceutyczny, Opiekun Osoby Starszej. Zatrudnionych jest 64 nauczycieli i 11 osób w administracji i obsłudze.