edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

 Komisja Konkursowa w składzie :
1. mgr Halina Połojko - Dyrektor
2. mgr Alicja Penar – W-ce Dyrektor
3. mgr Danuta Prajzler- Mocur – Koło Plastyczne
4. ks. Janusz Wilusz- nauczyciel etyki
5. mgr Lidia Kobiela - Prac. Terapii Zajęciowej
6. mgr Marzena Wdowiak – Terapia Zajęciowa

I miejsce Katarzyna Siwak II TZ Katarzyna Solecka I TZ
II miejsce Wioleta Szajdek II TZ Anna Turek II TZ
III miejsce Krzysztof Zaczkowski II ODPS Bożena Dams I TZ

Wyróżnienie: Krystian Łuc II ODPS, Robert Torba I OŚ, Paulina Lorenc SzP Rzepedź, Klaudia Romaniuk SzP Rzepedź