edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSCN1259W dniu 10 czerwca Koło Promocji Zdrowia we współpracy z Klubem Ośmiu zorganizowało Integracyjny Turniej Sportowy „SM-bit”. To święto szkolnego sportu obejmowało konkurencje sportowe oraz kwiz, zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia, dyscyplin sportowych oraz patronki naszej szkoły, Anny Jenke.

W tym roku gośćmi naszej imprezy były dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, w tym dwie drużyny biorące udział w konkursie. Medyczną Szkołę Policealną również reprezentowały dwie grupy zawodników, a utworzyli je słuchacze kierunków: I Technik Masażysta i I Ratownik Medyczny.

Turniej stanowił okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, a jednocześnie uczył tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, którymi byli podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Półtoragodzinna zabawa zakończyła się następującymi wynikami:

- I miejsce w ramach MSP uzyskał kierunek I Technik Masażysta (17 punktów), który pokonał drużynę I Ratowników Medycznych jednym punktem,

- Drużyna B z SOSW uzyskała 13 punktów i tym samym zwyciężyła nad drużyną A (11 punktów).

Wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji otrzymały nagrody.

Jako że startującymi w konkurencjach oraz widzami byli zarówno słuchacze MSP jak i dzieci z Ośrodka, Turniej okazał się bardzo dobrą okazją do ćwiczenia sposobów komunikowania się osób o różnym poziomie umiejętności psychomotorycznych, a także do wyrażania emocji przez kulturalny doping.