edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W dniu 21 czerwca 2012r. w Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku odbył się Integracyjny Dzień Sportu. To tradycyjnie obchodzone święto szkolnego sportu obejmowało konkurencje sportowe oraz quiz zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia, dyscyplin sportowych oraz patronki naszej szkoły Anny Jenke. Gośćmi imprezy były dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, w tym dwie drużyny biorące udział w konkursie. Medyczną Szkołę Policealną reprezentowały trzy grupy zawodników, które utworzyli słuchacze kierunków: I Opiekunka Dziecięca, I Technik Masażysta i I Technik Farmaceutyczny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

- drużyny ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku zajęły ex aequo I miejsce, zdobywając po 14 punktów

-w kategorii Medyczna Szkoła Policealna I miejsce zajęła klasa I Technik Masażysta (17 punktów), II miejsce klasa I Opiekunka Dziecięca (16 punktów) i miejsce III klasa I Technik Farmaceutyczny (12 punktów).

Turniej uczył tolerancji i wyrażania swoich emocji poprzez kulturalny doping, stanowił okazję do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji oraz wiedzy z zakresu promocji zdrowia, a także ćwiczenia sposobów komunikowania się osób o różnym poziomie umiejętności psychomotorycznych.