edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

18-201412171704W dniu 13 grudnia 2014 roku w nowej hali I LO odbył się III Turniej Nauczycieli w unihoka o Puchar Starosty Powiatu Sanockiego „Unihok Belfer Cup 2014”. Po raz pierwszy w turnieju wystąpili reprezentanci Medycznej Szkoły Policealnej - Maciej Kondyjowski i Ryszard Gosztyła połączeni z nauczycielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W turnieju brało udział 8 reprezentacji sanockich szkól. Szkoła Medyczna zajęła 3 miejsce! W reprezentacji ZS5, brali udział także Grzegorz Bednarz i Dariusz Jabłoński zajmując 4 miejsce. Serdecznie gratulujemy

Maciej Kondyjowski