edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSCN0178W odpowiedzi na zaproszenie Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej MSCKZiU wzięło udział w „Festynie Zdrowia”. Impreza, mająca na celu promowanie zdrowego stylu życia, została przez nas uświetniona pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki pokazowi uczestnicy imprezy mieli okazję przypomnieć sobie sposoby reagowania w sytuacjach nagłych, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Zgromadzeni mogli przećwiczyć swoje umiejętności w praktyce na fantomach, z zastosowaniem sprzętu treningowego. Największym zainteresowaniem cieszyło się zastosowanie AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Zdecydowana większość osób z urządzeniem tego typu spotkała się po raz pierwszy w życiu. Dzięki nam miała okazję zapoznać się ze sposobem jego działania i schematem obsługi.