edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

17W dniu 2 grudnia nauczyciele wychowania fizycznego Pani A. Badecka i Panowie G. Wojtowicz i M. Kondyjowski zorganizowali dla słuchaczy z naszej szkoły Turniej Mikołajkowy w piłkę siatkową. Rozgrywki odbywały się na hali sportowej ILO. Najlepszym zespołem w turnieju okazali się słuchacze I roku Technika Masażysty, drugie miejsce zdobyli słuchacze II roku Technik Elektroniki i Informatyki medycznej. Trzecie miejsce zdobyła drużyna I roku Technik Farmaceuta. Gratulacje należą się wszystkim uczestnikom. Turniej Mikołajkowy to kolejna już edycja sportowych rozgrywek dla słuchaczy naszej szkoły. Rozgrywki sportowe doskonale promują zdrowy styl życia, są okazją do sprawdzenia poziomu sprawności fizycznej młodzieży i aktywnego spędzenia wolnego czasu.