edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

 Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIV/899/14 z dnia 31 marca 2014r.
Placówka została przekształcona w:
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

od dnia, 01 września 2014.

Organem prowadzącym M-S CKZiU w Sanoku pozostaje Samorząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W skład utworzonego Centrum wchodzi:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku kształcąca młodzież
w systemie dziennym w zawodach:

 • Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411
 • Technik usług kosmetycznych   514207
 • Technik farmaceutyczny      321301
 • Technik masażysta      325402
 • Asystent osoby niepełnosprawnej 341201
 • Terapeuta zajęciowy     325907
 • Opiekunka dziecięca     325905

oraz

Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Sanoku kształcąca
 w systemie zaocznym w zawodach:

 • Opiekun w domu pomocy społecznej 341203
 • Opiekun osoby starszej   341202
 • Opiekun medyczny     532102
 • Opiekunka środowiskowa341204

Utworzone Centrum tworzy dodatkowe możliwości prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych tj. kursy kwalifikacyjne i zawodowe dla osób dorosłych.
Mając na uwadze bardzo dobre zasoby dydaktyczne Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, nowoczesne i drogie wyposażenie stanowisk ćwiczeniowo-egzaminacyjnych, oraz długoletnią współpracę kadry pedagogicznej ze środowiskiem, liczę na dalsze współdziałanie w zakresie prawidłowego planowania i profesjonalnego wykorzystania tworzących się zasobów na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.
       Korzystając z okazji, dziękuję wszystkim współpartnerom Szkoły za dotychczasową merytoryczną pomoc, okazywaną życzliwość oraz wsparcie i uprzejmie proszę o dalszą współpracę w w/w zakresie.

                                                                                          Z poważaniem Halina Połojko
                                                                                     Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej
                                                                                                im.Anny Jenke w Sanoku