edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku w akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala”.

 

Podczas tegorocznej, piątej edycji akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala” uczestniczyli słuchacze naszej szkoły. Uczniowie kierunku terapia zajęciowa już na dłuższy czas przed akcją przygotowywali fanty na loterię, między innymi były to: linoryty, biżuteria, figurki z masy solnej. Pieniądze pozyskane na akcji zostały przeznaczone na remont Oddziału Noworodkowego. Organizatorami akcji, która odbyła się 14-15 maja byli Urząd Miasta w Sanoku, Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia oraz SP ZOZ Sanok.

Zebrane pieniądze pochodziły z różnych źródeł, np. imprez towarzyszących akcji , z loterii fantowej. Również, tak jak zawsze na terenie całego powiatu sanockiego (pod kościołami, na rynkach, skwerach, przy sklepach – pomiary cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego) uczniowie naszej szkoły prowadzili kwestę na rzecz szpitala. Słuchacze kierunku Ratownik Medyczny z Medycznej Szkoły Policealnej uczyli zainteresowanych udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie chętnie nauki pobierali dzieci i młodzież. Słuchacze naszej szkoły chętnie uczestniczyli, uczestniczą i będą uczestniczyć w różnych akcjach charytatywnych.

DSC_0050