edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

„Dziecko w koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka” pod takim hasłem dnia 05 grudnia 2012r   przebiegała w „Klubie Górnika” konferencja naukowa. Sanockie obrady wpisały się w harmonogram kampanii społecznej „Nie ma dzieci - są ludzie „ zainaugurowanej w listopadzie, w Warszawie przez Rzecznika Praw Dziecka pod honorowym patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej. Zarówno program konferencji, jak też empiryczne ujęcie obszernej tematyki przez osoby prowadzące i poruszone szeroko w dyskusji prawa dziecka okazały się dobrym akcentem zamykającym Rok Korczakowski dla sanockich pedagogów. Współorganizatorami konferencji była: Medyczna Szkoła Policealna im Anny Jenke w Sanoku, TPD Zarząd   Oddziału   Powiatowego i Okręgowego, PCEN w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele, członkowie oraz sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Powiatu Sanockiego i Okręgowego. Halina Połojko, po przywitaniu uczestników dokonała krótkiej prezentacji programu i założeń organizacyjnych, a następnie wprowadziła zebranych w tematykę spotkania. W pierwszej części obrad Pan mgr Dariusz Miziołek konsultant - PCEN przypomniał Korczakowskie idee pedagogiczne, a mgr Marian Duda- Okręgowy Rzecznik Praw Dziecka, omówił kwestie zapewnienia bezpieczeństwa szeroko pojętego wypoczywającym dzieciom. Natomiast drugą część panelu dyskusyjnego poprowadziła Pani dr Wiesława Walc -pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wprowadzeniem do dyskusji był wykład - Korczakowskie prawa dziecka, a dzień dzisiejszy. Natomiast w dyskusji poruszano zagadnienia praktyczne tj Prawa dziecka w świadomości nauczycieli i rodziców, albowiem ”Wszyscy mamy prawo, a nawet obowiązek bycia Korczakami – szczególnie nauczyciele. W przerwie pomiędzy panelami, słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej zaprezentowali edukacyjną scenkę pt. ”Magda” związaną z problematykę AIDS, a uczestnicy konferencji przed kawą, herbatą i słodkim rogalikiem, mogli zbadać sobie profilaktycznie poziom cukru, oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Na podsumowanie nie zabrakło Życzeń Białych, Pięknych, Radosnych i Zdrowych Świąt- takich, które spełnią marzenia Wszystkich, szczególnie tych najmłodszych- bo jak pisał Janusz Korczak „Kiedy śmieje się dziecko, to śmieje się cały Świat”