edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Protokół z Konkursu na najciekawszą „Kartkę świąteczną ”

z dn. 22.12.2010r.

Komisja Konkursowa w składzie:
1.  mgr Połojko Halina  - Dyrektor
2.  mgr Alicja Penar  – Kier. Szkol. Praktycznego
3.  mgr Kosz Barbara   - Kier. Szkol. Praktycznego
4.  mgr Danuta Prajzler- Mocur  – Koło Plastyczne
5.  mgr Elżbieta Baran   - Prac. Terapii Zaj.
6.  mgr Lidia Kobiela - Prac. Terapii Zaj.
Nagrodzeni w konkursie :
Miejsce I
Katarzyna Solecka
Miejsce II
Aleksandra Bocoń
Kinga Kot
Miejsce III
Paulina Piróg
Wyróżnienia :
Robert Torba
Joanna Rogula
Barbara Duduś
Agnieszka Targowska
Katarzyna Biodrowicz