edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

skanuj0086

”Dziecko w Koncepcji Pedagogicznej Janusza Korczaka”

Konferencja naukowa, dla nauczycieli,członków i sympatyków Oddziału

Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Program:

10.00- Rejestracja uczestników

10.15- Otwarcie konferencji, powitanie uczestników,wprowadzenie w tematykę MSP mgr Halina Połojko

Cz I- prowadzi Pan mgr Dariusz Miziołek- pracownik PCDN w Rzeszowie 

10.20-11.05- Korczakowskie idee pedagogiczne

11.10-11.55-Prawa dziecka-prawo do wakacyjnego wypoczynku-TPD mgr Marian.Duda 

scenka edukacyjna ”Magda”- słuchacze MSP im Anny Jenke Sanok

12.10-12.25 - przerwa na kawę***

Cz II - prowadzi Pani dr Wiesława Walc 

-pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego

12.25-13.10 – Korczakowskie prawa dziecka, a dzień dzisiejszy

Wprowadzenie do dyskusji

13.15-14.00 - Prawa dziecka w świadomości nauczycieli i rodziców

do 14.15-Dyskusja,podsumowanie,zakończenie konferencji- Halina Połojko 

*** w przerwie można zbadać RR i cukier

Organizatorzy Konferencji: Podkarpackie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Medyczna Szkoła Policealna im.Anny Jenke, oraz Zarząd Oddziału Okręgowego i Powiatowego TPD