edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Dnia 23 maja br w Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke w Sanoku odbyło się uroczyste podsumowanie XII Edycji Konkursu Plastycznego „Kolorowy Sanok”. Przedsięwzięcie organizowane jest cyklicznie, od 2001 roku- z inicjatywy Oddziału Powiatowego TPD z wykorzystaniem skromnych środków finansowych tej organizacji przy wsparciu sponsorów i dużym zaangażowaniu ludzi dla których idea TPD–wskiej pracy z dziećmi i młodzieżą jest zawsze ważna.

Komisja konkursowa oceniła łącznie 181 prac w VII kategoriach wiekowych.

   Wobec mnogości prac oraz bogactwa technik, po burzliwej i wnikliwej analizie przyznano 29 miejsc od 1 do 3 /w tym: 3 nagrody specjalne oraz miejsca równorzędne/i 25 wyróżnień imiennych/wtym3 zespołowe/.

W tym roku Jury przyznało 2 nagrody specjalne dla: Kingi Chmury i Marii Mocur, oraz 1 wyróżnienie specjalne dla Sary Filiks. Komisja szczególnie zaakcentowała „dojrzewanie warsztatu artystycznego” Kingi Chmury, która rozpoczynała przygodę z Konkursem w przedszkolu i pozostała wierną uczestniczką do chwili obecnej-czyli do Szkoły Gimnazjalnej .

Pierwsze miejsca zajęli:

Maciej Slawik , Pola Dudek, Anna Kopczak, Katarzyna Leszczyńska, Justyna Tkacz, Natalia Zajdel i Joanna Pałys, Barbara Lubińska.

Drugie miejsce zajęli:

Julia Bałos, Wincent Szwarzwalder, Karolina Trzebuniak, Anna Chmura, Klaudia Januszczak, Dawid Mocur, Bartek Wojtowicz, ,Agnieszka Tymcio.

Trzecie miejsca zajęli:

Madzia Kijowska, Kamil Jakubowski, Kamila Pietrzak, Patrycja Klecha, Joanna Dulba, Robert Pisula, Kamila Gabrychowicz, Andrzej Wronowski, Małgorzata Zarzyczna.

W konkursie wzięły udział następujące szkoły i placówki oświatowe :

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Sanoku

Samorządowe Przedszkole Nr 4 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 1 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 2 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 3 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 4 w Sanoku

Szkoła Podst. nr 5 w Sanoku

Szkoła Podst. w Załużu

Szkoła Podst. w Sanoczku

Szkoła Podst. w Zarszynie

Szkoła Podst. nr 1 w Zagórzu

Szkoła Podst. w Niebieszczanach

Szkoła Podst. w Jaćmierzu

Gimn. Nr 1 w Sanoku

Gimn. Nr 2 w Sanoku

Gimn. Nr 3 w Sanoku

I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sanoku

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sanoku

     Pan Jerzy Wojtowicz Przewodniczący Komisji Konkursowej gratulując wszystkim uczestnikom sukcesu ocenił wysoko walory artystyczne nagrodzonych prac, docenił pomysłowość łączenia zastosowanych materiałów, różnorodność technik(od przepięknych pasteli do fotografii),oraz wchodzenie do „wnętrz różnych obiektów naszego piękniejącego i zmieniającego się Sanoka”.

Protokół z pracy Komisji Konkursowej odczytała Halina Połojko-prezes Oddziału Powiatowego TPD w Sanoku, a nagrody wręczyła asystentka z biura poselskiego Pani Elżbiety Łukacijewskiej.

Gratulacje wszystkim laureatom ich nauczycielom i rodzicom złożył Pan Wojciech Blecharczyk-Burmistrz Sanoka. Podziwiając nagrodzone przez Komisję Konkursową prace, zwrócił uwagę na aspekt promocyjny „Kolorowego Sanoka”, szczególnie wobec zbliżającego się Jubileuszowego Zjazdu Sanoczan .

Na zakończenie padło wiele ciepłych słów pod adresem niezawodnych stałych sponsorów, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla laureatów i zawsze mają otwarte „serca…dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”.

Wszystkie nagrodzone prace prezentowane będą w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego/wejście dla zorganizowanych grup szkolnych od czerwca.         HP