edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

01-1

W niedzielne popołudnie 20 września przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sanoku odbył się Rodzinny Piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im Św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego. Celem pikniku było zebranie środków na remont Domu Samotnej Matki w Sanoku. W pikniku uczestniczyli słuchacze Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku pod opieką Pani Dyrektor Haliny Połojko, Marzeny Wdowiak, Renaty Skrabalak, Elżbiety Baran, Grzegorza Wojtowicza, Macieja Kondyjowskiego i Ryszarda Gosztyły. Słuchacze z kierunków: opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, kosmetyczka, masażysta, elektronik prezentowali m.in. udzielanie pierwszej pomocy, wykonywali malowanie twarzy i tatuaży dzieciom uczestniczących w pikniku oraz wycinanki i kolorowanki dla najmłodszych. Dzieci uczestniczące w pikniku były bardzo zadowolone z pracy słuchaczy naszej szkoły. Dziękujemy bardzo uczniom reprezentującym naszą szkołę za poświęcenie swojego czasu i zaprezentowanie swoich umiejętności w tak szlachetnym celu.