edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Co roku 17 listopada obchodzony jest dzień bez papierosa. Z tej okazji słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku przeprowadzili ankietę wśród Sanoczan i mieszkańców okolicznych miejscowości na temat ich podejścia do palenia tytoniu. Osobom badanym zagwarantowano anonimowość.

Badaniem objęto 110 osób, w tym 16 osób w przedziale wiekowym      12-15 lat, 18 osób w wieku 16-18 lat oraz 76 osób w przedziale wiekowym 19 i więcej lat. Spośród przebadanych 62,7 % stanowiły kobiety , natomiast 37,2 % mężczyźni.

Spośród przebadanej grupy 33% osób zdeklarowało się jako aktywni palacze tytoniu. Reszta ankietowanych ( 67%) na chwilę obecną nie deklaruje się jako osoby palące.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn palenia, grupa osób deklarujących się jako palacze, najczęstsze powody palenia wymienia:


- uspokajające działanie papierosów,

- odreagowanie stresów i napięć,

- nuda ( rutyna życia codziennego),

- towarzystwo,

- przyjemność.

W odpowiedzi na pytanie odnoszące się do niepalącej grupy respondentów, w którym mieli oni określić powody dla których nie palą przeważająca liczba odpowiedzi dotyczy:

- szkodliwego działania papierosów na zdrowie, co wiąże się z zachorowaniem na nowotwory i utratą zdrowia,

- nie przyjemnym zapachem kojarzonym z paleniem papierosów

- ekonomicznej strony palenia ( wysoka cena wyrobów tytoniowych)

- względów estetycznych ( wpływ nikotyny na cerę, włosy, paznokcie, zęby).

Jeżeli chodzi o wiedzę badanych na temat miejsc, w których zabronione jest palenie papierosów pojawiają się następujące odpowiedzi: szpital, biuro, kościół, sklepy, muzea, przychodnie, kino, hotele, lokale gastronomiczne.

Na pytanie związane ze znajomością metod rzucania palenia ankietowani jako przykłady podają: tabletki, plastry, gumy, silna wola osoby do rzucenia palenia, akupunktura, znalezienie sprzymierzeńca do rzucenia nałogu oraz unikanie otoczenia osób palących.

Wnioski

Podsumowując powyższe odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania możemy wyróżnić charakterystyczne aspekty wynikające z zagadnienia jakim jest palenie papierosów.

Grupa osób palących szczególną uwagę przywiązuje do emocji jakie kojarzą im się z sięganiem po papierosa. Pojawiające się stany uspokojenia czy odreagowania stresu mogą kojarzyć się z tą używką i wpływać dodatkowo na pogłębianie się nałogu. Identycznie sytuacja przedstawia się w przypadku sięgania po papierosa w towarzystwie czy dla relaksu.

Dla osób niepalących najważniejszy jest aspekt zdrowotny. Uzależnienie od nikotyny kojarzone jest z chorobami będącymi skutkiem palenia. Do tego dochodzi również estetyka ( wygląd) – obawa przed utratą atrakcyjności fizycznej. Nie bez znaczenia jest również cena paczki papierosów, która jest czynnikiem odstraszającym przed sięgnięciem po używkę.

Ankietowani posiadają informację na temat miejsc w których jest zakaz palenia tytoniu. Nie bez znaczenia była też ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zakazie palenia w miejscach publicznych, która w znaczący sposób poszerzyła liczbę miejsc objętych tym zakazem.

Badani znają również najpopularniejsze ze środków pomagających zwalczenie nałogu. Środki takie jak tabletki, plastry czy gumy są środkami powszechnie dostępnymi, pomagającymi walkę z nałogiem.

Nawiązując do wspomnianego we wstępie dnia 17 listopada ustanowionego dniem rzucania palenia na myśl nasuwa się jedno zdanie:
                           „ Pamiętaj nigdy nie zaczynaj palić!”.