edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

E P K Z  SESJA   LETNIA   2012

Etap Pisemny: 18. 06. 12 godz. 12.00 do 14.00 sala G budynek I LO

Kierunki: TK, AON,OŚ, ODPS,RM,TM, OD,TZ,OM

Etap praktyczny: 19.06.12 budynek MSP ul. Konarskiego 3

Kierunki:   ODPS sala 3 godz.9.00 do 12.00

OŚ,AON sala 2 godz.9.00 do 12.00 budynek MSP

RM sala 6 – zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.15.00do 19.00

20.06.12 budynek MSP ul. Konarskiego

Kierunki: TZ sala 2, ODz sala 3 godz.9.00 do 13.00

TK, TM sala G godz. 9.00 do 13.00

RM sala 6 – zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.15.00do 19.00

21.06.12 budynek MSP ul. Konarskiego3

Kierunek: RM sala 6- zmiana I godz.9.00do 13.00, zmiana II godz.15.00do 19.00

02,03,04,05.06-07-2012 budynek MSP ul. Konarskiego3 Kierunek ; OM sala 2- zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.14.00 do 18.00

***ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPKZ