edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

8W dniach od 3 do 6 listopada w naszej szkole odbyły się uroczyste Dni Munduru zwane „Mundurkowaniem”. Zgromadzeni słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. A. Jenke z kierunków  : technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy, technik elektroniki i informatyki medycznej, opiekunka dziecięca, technik masażysta, asystent osoby niepełnosprawnej oraz technik farmacji najpierw złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali od Pani Dyrektor indeksy.

1-FILE045

Integracyjne świętowanie dostarczyło bardzo dużo wzruszeń i emocji słuchaczom Policealnej Szkoły Medyczno Społecznej dla Dorosłych z kierunków zaocznych.

 

 

Były wiersze kwaiaty i coś słodkiego.