edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

hospicjumSłuchacze Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku z Kierunku Opiekun osoby starszej rok drugi wraz z opiekunem mgr Urszulą Kuzian odbyli swą praktykę zawodową w Centrum Medyczno – Charytatywnym  Caritas w Krośnie im.św. Jana z Dukli. Centrum Medyczno – Charytatywne Caritas w Krośnie świadczy usługi w następującym zakresie: hospicjum stacjonarne; zakład opiekuńczo – leczniczy; zakład rehabilitacji; opieka długoterminowa; podstawowa opieka zdrowotna.

Hospicjum dla dorosłych to wszechstronna i całościowa opieka nad pacjentami chorymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieką obejmuje nieuleczalnie chorych i ich rodziny. Opieka ma na celu zwalczanie bólu trudnego do opanowania i innych objawów somatycznych oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaga rodziny chorych tak jak i w okresie osierocenia. Opiekę sprawuje zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, psychologa, rehabilitanta, kapelana i sióstr zakonnych. Słuchacze podczas praktyk wykonywali czynności opiekuńczo – pielęgnacyjne między innymi karmienie chorych czy zmianę bielizny pościelowej i osobistej. Przeprowadzili z chorymi wywiad, jak również udzielili im wsparcia psychicznego.