edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

20160627 124439

W dniu 27 czerwca w naszej szkole odbyło się Pożegnanie Absolwentów kierunków dziennych i zaocznych. Pani Dyrektor Halina Połojko uroczyście pogratulowała wszystkim zgromadzonym słuchaczom, a dodatkowo wręczyła dyplomy dla najlepszych słuchaczy. W tym roku najlepszymi absolwentkami zostały wybrane: Pani Paulina Wojtoń z kierunku Technik elektroniki i informatyki medycznej oraz Pani Wanda Słysz z kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej. Serdecznie gratulujemy.