edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Zdjęcie0796Dnia 12 grudnia słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku z kierunku Ratownik Medyczny odwiedzili dzieciaki w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

W ramach dydaktyki poprowadzili zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz czynności ratujących ludzkie życie.

Dzieci miały możliwość zapoznać się ze specyfiką zawodu ratownika medycznego oraz specjalistycznym sprzętem medycznym wykorzystywanym w pracy ratownika. Zajęcia poruszały problematykę bezpieczeństwa w domu i na podwórku, zwłaszcza w okresie zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczyły w pokazach i ćwiczeniach z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej na fantomach. Ćwiczenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród najmłodszych ale również wśród pracowników placówki.

Po zakończonych zajęciach wszystkie dzieci w nagrodę za aktywny udział otrzymały medale, naklejki i kolorowani powiązane z tematyką przeprowadzonych zajęć.