edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSC05824

W dniu 5 listopada Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku zorganizowało spotkanie z panem Kazimierzem Zarzyką. Autor kilku książek o Bieszczadach zaprezentował zebranym swoje wiersze. Następnie przedstawił archiwalne, niepublikowane wcześniej zdjęcia z placu budowy elektrowni wodnej w Solinie, w której kiedyś pracował. W spotkaniu uczestniczyli słuchacze naszej szkoły, nauczyciele oraz Pani Dyrektor Halina Połojko.