edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

DSCN3295Dnia 15.10.2011 Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sanoku zorganizował w Klubie „Olimp „ uroczyste spotkanie z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą pod hasłem „Zrozum cukrzycę - przejmij kontrolę ”. Impreza miała bardzo uroczystą oprawę z uwagi na przyznane wyróżnienia za długoletnią szczególną pracę dla członków i sympatyków, wspomagających działalność Sanockiego Koła. W ramach kampanii profilaktyczno -informacyjnej młodzież Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke w   Sanoku   z   kierunków : technik masażysta , technik farmaceutyczny

i ratownik   medyczny, zorganizowała   tradycyjnie - punkty   pomiaru ciśnienia

i poziomu glukozy . Ogółem przebadano 85 osób tj 62 kobiety i 23 mężczyzn . Najwyższe odnotowane pomiary, dotyczyły kobiet tj RR185/90 i 343mg%glukoza.   Wszystkie prowadzone przez Szkołę działania zyskały akceptację Pana Prezesa Bolesława Szybista i były zawsze wysoko oceniane przez członków Sanockiego Koła. ZŁOTA ODZNAKA Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i wręczona na ręce Dyrektora Szkoły jest ukoronowaniem długoletniej dobrej współpracy. Jest też ogromnym zaszczytem dla młodych zaangażowanych ludzi- Naszych Słuchaczy , którzy nie szczędzą swojego wolego czasu dla „Czynienia Dobra” i solidnej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim- to WYRÓŻNIENIE jest dla WAS.

H.p