edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2

1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pani Dyrektor Halina Połojko przywitała wszystkich słuchaczy oraz przedstawiła wychowawców poszczególnych kierunków. Zgromadzeni słuchacze wysłuchali przemówienia, a następnie udali się do swoich sal. Wszystkim słuchaczom w rozpoczętym roku szkolnym życzymy jak najlepszych ocen:)