edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

  W Medycznej Szkole Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku/MSCKZiU/ obchody Roku Jubileuszowego Patronki Szkoły zainaugurowano uroczystą sesją „Anna Jenke –wzór wychowawcy na współczesne czasy”-11.02 2016r

  Kolejnym zrealizowanym zadaniem , do którego młodzież przygotowywała się podczas ferii zimowych -był Quiz intelektualno-sportowy pod hasłem

       …”Dobrocią, Miłością i Radością”… zdobywaj świat”. Dnia 9 marca 2016r. każdy rocznik wobec powołanej szkolnej komisji konkursowej odpowiadał pisemnie na wylosowane pytania dotyczące życia Anny Jenke, a następnie 4-osobowa wybrana reprezentacja zmagała się z konkurencjami sportowymi o różnym stopniu zręczności.

                 Całość „zmagań w I-szym kwartale Roku Jubileuszowego zamykał Konkurs plastyczny o Patronce pod hasłem ”Portret sercem malowany” . Młodzież z różnych kierunków wykazała duże zainteresowanie tą formą współzawodnictwa. Jury konkursu doceniając bardzo staranną interpretację ogłoszonego tematu -najwyżej oceniło obraz Pauliny Komańskiej z II r. Terapeuty zajęciowego . Wybór tej pracy daje świadectwo niespotykanej harmonii w Roku Miłosierdzia. Autorka pracy-Paulina nie tylko dostrzegła taką zależność, ale też odnalazła w nim charakter Anny. Można rzec - obrysowała ruchem pędzla Credo naszej Medycznej Szkoły …Do ludzi iść z duszą bogatą w miłość… Posłużyła się kolorem, operowała światłem i techniką tak, aby wydobyć – otwarcie na drugiego człowieka, dobro i szczególny dar empatii.

                   Pięknym zwieńczeniem naszych szkolnych starań, było niezwykle refleksyjne czwartkowe spotkanie 17 marca w Gimnazjum w Błażowej. ”Tam, gdzie wszystko się zaczęło... delegacja Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke z Ks. Prałatem Andrzejem Skibą przekazała nagrodzony w konkursie obraz TPAJ na ręce Siostry Bernadety Lipian.

                             W kolejnych miesiącach czekają nas dalsze wyzwania, które w sposób godny, krok po kroku odsłonią najwyższe wartości życia Naszej Patronki Anny Jenke.