edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W niedzielne popołudnie 14 czerwca na Olchowcach przy Szkole Podstawowej nr 6 odbył się Rodzinny Piknik Sportowo - Rekreacyjny 10-12. W pikniku uczestniczyli słuchacze Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku w składzie: Anita Pankiewicz (IITUK), Damiano Jajko (ITEiIM), Kamil Sieczkowski (IITM), Dawid Dąbrowski (IITM) pod opieką Grzegorza Wojtowicza i Macieja Kondyjowskiego. Słuchacze prezentowali na fantomie udzielanie pierwszej pomocy, dokonywali pomiaru ciśnienia oraz wykonywali malowanie twarzy dzieci uczestniczących w pikniku. Słuchacze znakomicie wywiązali się ze swoich zadań.

Maciej Kondyjowski