edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Uwaga !!! Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 trwa

MSP ogłasza nabór na nastepujące kierunki kształcenia:

w systemie dziennym:

 • Ratownik medyczny
 • Technik masażysta
 • Technik farmaceuta
 • Opiekunka dziecięca
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Technik usług kosmetycznych

w systemie zaocznym:

 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka środowiskowa
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Szczegóły w menu rekrutacja (po prawej)