edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

img_3331W dniu 24. listopada słuchacze drugiego roku kierunku Ratownik medyczny odwiedzili uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Sanoku. Przyszli ratownicy przeprowadzili zajęcia z zakresu promowania bezpiecznych zachowań w życiu codziennym oraz udzielania pierwszej pomocy.
Wszystkie dzieci brały bardzo aktywny udział w zajęciach, zadawały dużo pytań i chętnie ćwiczyły czynności ratownicze. W nagrodę pierwszoklasiści zostali mianowani na Pomocników Ratownika Medycznego i otrzymali medale.